Systemutvecklare

Vi söker dig dom är systemutvecklare - Skicka ditt CV till oss!

Roller som ligger nära systemutvecklare är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare beroende på vilket område man specialiserat sig på. Till systemutveckling gruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på någon av dessa delar. Som systemutvecklare deltar du även i utformningen av kostnads- och arbetsplaner. Systemutvecklare arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet.

Så om du är utbildat som systemutvecklare, vi söker dig!


Kontakta oss

carmen.rekryterare@gmail.com

simon@ehl.nu

Telefonnummer: 08 400 20 620